X

6. MEDNARODNO PEVSKO TEKMOVANJE SGSM 2024

NAGRAJENCI 6. MEDNARODNEGA PEVSKEGA TEKMOVANJA SGSM 2024
 
 
SAMOSPEV DUO
Zlato priznanje MONM
ni bilo podeljeno

 
Srebrno priznanje MONM
Leonard Kavedžić & Nastja Vidrih

 
Bronasto priznanje MONM
Lovro Korošec & Barbara Verhovnik
Katarina Zorec & Ana Rodić
 
 
OPERA
 
Zlato priznanje MONM
Katarina Zorec
 
 
Srebro priznanje MONM
ni bilo podeljeno
 
 
Bronasto priznanje
Gaja Napast
Lovro Korošec

 

***

Strokovna žirija je določila naslednje tekmovalke in tekmovalce za finale v samospevu duo:

Leonarda Kavedžić & Nastja Vidrih
Lovro Korošec & Barbara Verhovnik
Katarina Zorec & Ana Rodić

***

UVRŠČENI V FINALE OPERA SGSM 2024

 
ARIJA ZA FINALE
1
Ireneja Nejka Čuk
Rossini: Cruda sorte
 
2
Lovro Korošec
W. A. Mozart: Hai gia vinta la causa
  
3
Žiga Lakner
P. I. Čajkovski: Arija Lenskega 
 
4
Gaja Napast
G: Donizetti: Don Paquale - Quel guardo il cavaliere
 
5
Anna Amanda Stolere
P. I. Čajkovski: Ja nye sposobna k grusti tomnoy
 
6
Katarina Zorec
G: Puccini: Si, mi chiamano Mimi
 
 
Ostalim se zahvaljujemo za sodelovanje.

Želim vam vse najboljše v prihodnje.

 

***

 

V skladu z 9. členom Pravil mednarodnega tekmovanja pevcev klasične glasbe Komisija mednarodnega tekmovanja pevcev klasične glasbe (SGSM), Mestna občina Novo mesto in Zavod Novo mesto v okviru 9. festivala klasične in sorodne glasbe Sem glasba, sem mesto razpisujejo

 

6. MEDNARODNO PEVSKO TEKMOVANJE (pevsko tekmovanje SGSM)

 

Tekmovanje je razpisano za naslednja tekmovalna področja:

1. OPERA

2. SAMOSPEV DUO

Tekmovanje bo potekalo na dveh ravneh:

- izbirno tekmovanje pevcev v kategoriji OPERA: četrtek, 18. 4. 2024,

- izbirno tekmovanje pevcev v kategoriji SAMOSPEV DUO: petek, 19. 4. 2024,

- finalno tekmovanje v obeh kategorijah: sobota, 20. 4. 2024, v obliki koncerta

- finalno tekmovanje za področje opere bo potekalo ob spremljavi orkestra.

 

***

POGOJI UDELEŽBE

Tekmovanja se lahko udeležijo slovenski in tuji državljani.

 

Tekmovalec se s prijavo na tekmovanje strinja s Pravili tekmovanja in se obvezuje, da bo nastopil na zaključnem koncertu. V tem primeru se tekmovalec odpoveduje kakršnim koli honorarjem ali finančnim nadomestilom. To velja tudi v primeru snemanja zaključnega koncerta.

 

***

PRIJAVA NA TEKMOVANJE

Tekmovalci se na tekmovanje prijavo s prijavnico, objavljeno na spletni strani

https://www.kcjt.si/festivali/festival-sgsm/2024.

 

V prijavnici je treba izpolniti naslednje podatke:

- ime in priimek tekmovalca

- naslov: ulica, kraj, država

- letnica rojstva, država rojstva

- prijavljeno področje (opera, samospev duo); tekmovalec lahko prijavi posamezno področje ali dve področji; v vsakem primeru plača samo eno prijavnino.

Obvezne priloge k prijavi:

- PDF-datoteka prijavnice z lastnoročnim podpisom polnoletnega tekmovalca

oziroma s podpisom zakonitega zastopnika za tekmovalce, ki še niso dopolnili 18 let starosti,

- PDF-datoteka rojstnega lista ali veljavnega osebnega dokumenta

- PDF-datoteka o plačani prijavnini in

- PDF-datoteka not s klavirsko spremljavo

- kratek življenjepis s fotografijo

 

***

PRIJAVNI ROK

Zadnji in dokončni rok za prijavo je 15. 2. 2024. Prijave, prispele po tem datumu, ne bodo upoštevane.

Po prijavi ni mogoče spreminjati tekmovalnega programa.

 

***

PRIJAVNINA

- 80,00 EUR za tekmovalce s svojim korepetitorjem ali 100€  s korepetitorjem organizatorja.

- 160,00 EUR za tekmovalce, ki nastopajo na tekmovalnem področju duo pevec/pevka – pianist/-ka (skupaj za oba tekmovalca)

Prijavnino je potrebno nakazati do 15. 2. 2024 na:

Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto

Novi trg 5

8000 Novo mesto

TRR: IBAN: SI 56 0110 0600 8342 993 

SWIFT (BIC): BSLJSI2X , NLB, d. d., Podružnica Dolenjska, Seidlova cesta 3, Novo mesto

Sklic (obvezno vpisati): 00 20401

Opis: Prijavnina SGSM

 

***

RAZPORED IN URNIK TEKMOVANJA

Razpored tekmovanja za vsak dan pripravi organizacijski odbor tekmovanja na podlagi seznama prijavljenih tekmovalcev. (Osnova za pripravo razporeda tekmovanja je prijavljena minutaža programa tekmovanja posameznega tekmovalca.)

 

***

PROPOZICIJE IN TEKMOVALNI PROGRAM

Propozicije določajo časovne omejitve, obvezne skladbe in ostale pogoje izvedbe programa, ki ne izhajajo že iz pravil tekmovanja ali tega razpisa.

Splošna določila

- Tekmovalci v obeh kategorijah morajo izvesti celoten program na pamet v originalnem jeziku in v skladu z izvajalsko prakso.

- Tekmovalec mora na zahtevo komisije ali organizatorja predložiti notne predloge izvedenih skladb v

originalni izdaji.

- Skladbe je treba peti v okviru predpisane minutaže. Žirija lahko kandidata prekine, če preseže

dovoljeno dolžino celotnega nastopa.

- Vrstni red tekmovalcev bo določen na podlagi naključnega izbora računalniške aplikacije.

- Vrstni red skladb lahko tekmovalec določi sam.

- Iz vsake kategorije lahko napreduje največ 6 tekmovalk oz. tekmovalcev.

 

***

PROGRAM TEKMOVANJA

OPERA

Izbirno tekmovanje – dolžina nastopa največ 10 minut in najmanj 6 minut

a)       najmanj tri arije

-          arija W. A. Mozarta

-          dve ariji po lastni izbiri

Arije morajo biti iz najmanj dveh različnih obdobij in v najmanj dveh različnih jezikih.

 

Finale – dolžina nastopa največ 15 minut in najmanj 10 minut

- dve ariji *

- ariji morata biti s seznama, ki ga predloži organizator (za finale z orkestrom)

- ariji morata biti v različnih jezikih

- ariji morata biti peti v originalnem jeziku

 

SAMOSPEV DUO

Izbirno tekmovanje – dolžina nastopa največ 10 minut in najmanj 6 minut

- samospev skladatelja Huga Wolfa

- samospev francoskega skladatelja

- samospev po lastni izbiri

Finale – dolžina nastopa največ 20 minut in najmanj 15 minut

- cikel ali izbor iz cikla ali tematski sklop v trajanju 10 – 15 minut

- samospev slovenskega skladatelja, napisanega po letu 1960 (seznam predlogov bo objavljen s strani organizatorja)

- samospev slovanskega, angleškega ali ameriškega skladatelja

Vsi samospevi morajo biti izvedeni v originalnem jeziku.

 

***

ŽIRIJA TEKMOVANJA

Prof. Barbara Jernejčič Fürst, predsednica žirije, AG Ljubljana, Slovenija

Simone Maria Marziali, Agencija Musikos, Firenze, Italija

Prof. Nejc Lavrenčič, Zavod PerArtem, Slovenija

Eddy Lovaglio, Parma OperArt Italija

Winnfried Hofinger, Agencija Hofinger, Nemčija

 

***

PRIZNANJA, PLAKETE IN NAGRADE

1. nagrada za področje Opera: zlata plaketa MO Novo mesto, denarna nagrada 1000 

1. nagrada za področje Samospev duo: zlata plaketa MO Novo mesto, denarna nagrada 2000 EUR 

2. nagrada za področje Opera: srebrna plaketa MO Novo mesto, denarna nagrada 500 EUR in nastop v koncertnem ciklu 10. festivala SGSM 2025 v Novem mestu

2. nagrada za področje Samospev duo: srebrna plaketa MO Novo mesto, denarna nagrada 1000 EUR in nastop v koncertnem ciklu 10. festivala SGSM 2025 v Novem mestu

3. nagrada (za obe področji posebej): bronasta plaketa MO Novo mesto in nastop v koncertnem ciklu 10. festivala SGSM 2025 v Novem mestu

4. Posebna nagrada za najboljšo izvedbo Puccinijeve arije v finalu tekmovanja

5. Priznanje obetavnemu tekmovalcu/-ki do 24 let starosti

6. Podeljuje se za vsako področje tekmovanja posebej.

 

***

POSEBNE NAGRADE

Podeljene bodo tudi posebne nagrade po izboru žirije.

1. Brezplačna kotizacija za mojstrski tečaj na naši akademiji Carlo Bergonzi s prvencem v lirični operi v Teatro Verdi v Bussetu

2. Koncert v Bussetu

3. Brezplačna kotizacija za mojstrski tečaj

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli vseh nagrad.

 

***

DODATNE INFORMACIJE

Pristojna oseba za dajanje informacij in pojasnil:

Matevž Novak, koordinator za kulturo, 00386 (0) 7 620 18 78, 00386 (0) 51 390 082

 

Vodja tekmovanja SGSM: Matevž Novak

Predsednica Komisije SGSM: Irene Akweley Yebuah Tiran, l.r.

 

 

↓↓↓
RAZPIS
↓↓↓
PRIJAVNICA

↓↓↓
SEZNAM SLOVENSKIH SAMOSPEVOV PO LETU 1960 
↓↓↓
SEZNAM ARIJ ZA ZAKLJUČNI KONCERT